Phân Loại Rác Thải

26.08.2019

Dưới đây là một số quy định chung về việc phân loại rác thải nhằm mục đích xử lý, tái chế rác thải và bảo vệ môi trường :nmh

  • Các dụng cụ được sử dụng để phân loại và xử lý rác thải được để ở khu vực công cộng dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng.
  • Không gây cản trở đường thoát hiểm, đảm bảo các dụng cụ được duy trì ở điều kiện vệ sinh tốt tránh gây mùi và rác lọt ra ngoài gây phiền phức cho cư dân.
  • Cư dân không bỏ rác thải gây ô nhiễm vào trong các thiết bị phân loại và xử lý rác thải. Nhân viên làm sạch thường xuyên thu gom rác thải có thể tái chế và lưu trữ ở vị trí thích hợp.
  • Số lượng và thời gian chuyển các vật liệu này đi tái chế cũng được ghi lại cụ thể.
  • Đồng thời việc tuyên truyền tới cư dân ý nghĩa của việc phân loại rác thải khi xử lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả việc thu gom xử lý rác thải, xây dựng môi trường sống trong lành tại chung cư.